Bangårdsritningar

Järnvägsmusei Vänners bildprojekt har på uppdrag av Sveriges Järnvägsmuseum skannat ett stort antal bangårdsritningar från SJK:s arkiv. På längre sikt kommer ritningarna att bli tillgängliga på Samlingsportalen.se. Den här webbplatsen är ett slags provisorium tills dess att Järnvägsmusei vänner får tid att lägga upp ritningarna permanent på Samlingsportalen.se.

Kartorna samt information om de olika bandelarna är hämtade från historiskt.nu, med tillstånd av Rolf Sten.

Jag lägger gärna upp fler ritningar om ni har. Kontakta mig i så fall på epostadressen nedan. Respektera dock copyright! Jag lägger inte upp ritningar som är hämtade från böcker eller tidskrifter om jag inte har författarens eller förlagets tillstånd.


Kartor över Sverige

Lista över bandelar

Tabell med de olika ritningarna


Högtalarutrop

Högtalarutrop från Stockholms central

Daniel Bergqvist
Epost: epost(snabel-a)bangardar.se