Sverigekartan

North North East, Gotland East, Gotland Större karta över denna region Större karta över denna region Söderut Söderut 704, Göteborg Frihamn - Frederikshavn 266, OFWJ 361, SJ 362, Stafsjö J 363, SJ 371, Finspång - Lotorps Järnväg 370, PFJ 343, SJ 432, MMJ 424, VGJ 249, HHMJ 423, MKJ 288, BJ 402, ULB 401, ULB 409, SJ 667, BBJ 532, NSJ , SäNJ 544, KBJ 491, MHJ 514, HNJ 602, SSJ 505, BAJ 553, SJ 452, SJ 540, WKJ, VKÅJ 406, SJ 417, VGJ 347, SJ 286, BJ 488, GSJ 489, GHB 486, GBJ 429, KiLJ 422, SKWJ 410, LyJ 412, MJ 412, MJ 408, SJ 407, SJ 287, LLEJ 413, UVHJ 426, HLJ 428, LJ 435, LSSJ 435, LSSJ 436, LSSJ 438, SAJ 437, STJ 425, TNJ 419, VGJ 421, VGJ 414, UVHJ 439, SJ 441, HSJ 442, HSJ 344, SJ 346, SJ 446, FUJ 443, TJ 443, UJ, TJ 525, UJ, VCJ 500, BHJ 498, WBJ 502, Kinds J, 507, BAJ 507, BAJ, 502, Kinds J 503, BAJ 507, BAJ 448, SJ 484, BUJ 485, BsJJ 511, FJ 513, FJ 509, VbÄJ 522, HNJ 509, VbÄJ 523, VCJ 523, VCJ 520, HNJ 516, HNJ 527, HNJ, BAJ 518, HNJ 529, HNJ 562, WAJ 551, ÖVJ 551, ÖVJ 540, VKÅJ 550, ÖSmJ 553, MÅJ 546, KBJ 546, KBJ 548, ÖSmJ 482, NOJ 482, NOJ 531, SäNJ 542, VVJ, VÅHJ 536, VJ 538, VJ 538, VJ 374, FNJ 374, NÖJ 473, VB 474, VB 466, NBJ 469, VÅBJ 464, ÖCJ 471, HWJ 480, NOJ 478, EÖJ 479, AOJ 463, ÖCJ 461, ÖCJ 450, SJ 460, JGJ 366, SJ 476, VSJ 477, VYJ 364, SJ 363, SJ 365, SJ 250, HMMJ 383, MHJ, FVÖJ 379, , WFJ, FVÖJ 377, MÖJ 381, VSBJ 380, MÖJ 384, MÖJ

Ursprungskartorna är ritade av Lars Eriksson. Senare bearbetning, färgläggning och inskrivning av bandelsnummer, är gjort av Rolf Sten.
Kartan är hämtad från historiskt.nu med tillstånd från Rolf Sten.