Sverigekartan

Åter till föregående karta Åter till föregående karta Åter till föregående karta Åter till föregående karta 434, MHJ 431, SKJ 429, KiLJ 422, SKWJ 423, MKJ

Ursprungskartorna är ritade av Lars Eriksson. Senare bearbetning, färgläggning och inskrivning av bandelsnummer, är gjort av Rolf Sten.
Kartan är hämtad från historiskt.nu med tillstånd från Rolf Sten.