Sverigekartan

Åter till föregående karta Åter till föregående karta Åter till föregående karta 406, SJ 417, VGJ 417, VGJ 348, SJ 347, SJ 286, BJ 488, GSJ 489, GHB 486, GBJ 348, SJ 348, SJ 286, BJ

Ursprungskartorna är ritade av Lars Eriksson. Senare bearbetning, färgläggning och inskrivning av bandelsnummer, är gjort av Rolf Sten.
Kartan är hämtad från historiskt.nu med tillstånd från Rolf Sten.